JUDr. Jana Ondrášiková

JUDr. Jana Ondrášiková

Advokátska kancelária

Bernolákova 12
934 01 Levice
IČO: 51738597
DIČ: SK1037456398

Informácie o kancelárii JUDr. Jana Ondrášiková

Advokátska kancelária Levice

 

JUDr. Jana Ondrášiková poskytuje právne služby (zastúpenie v konaní pred súdmi a inými orgánmi, spisovanie listín, spracovanie právnych rozborov, udeľovanie právnych porád) so zameraním na právo obchodné, občianske, rodinné, ochranu osobnosti a dražby.

 

Občianske právo 

 • príprava a spísanie občianskoprávnych zmlúv 
 • právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností (prevody vlastníctva, nájmy,..) 
 • vymáhanie pohľadávok mimosúdne a súdne
 • zastupovanie v konaní pred súdmi, rozhodcami a správnymi orgánmi 
 • účasť na rokovaniach s ostatnými účastníkmi právnych vzťahov 

 

Ochrana osobnosti 

 • zastupovanie v konaní o ochranu osobnosti o morálne zadosťučinenie vrátane vymáhania nemajetkovej ujmy v peniazoch (finančné zadosťučinenie) 
 • zastupovanie v konaní o ochranu osobnosti o morálne zadosťučinenie 
 • zastupovanie podľa tlačového zákona 
 • spísanie zmlúv s ostatnými účastníkmi právnych vzťahov

 

Obchodné právo

 • zakladanie a zmeny obchodných spoločností a družstiev
 • zastupovanie v konaní pred súdom
 • príprava a organizačné zabezpečenie valných zhromaždení
 • spisovanie obchodných zmlúv
 • účasť na obchodných rokovaniach
 • vymáhanie pohľadávok mimosúdne a súdne (pripomienkovej, nalézací, exekučné a konkurzné konanie)
 • zastupovanie v konaní pred súdmi, rozhodcami a správnymi orgánmi

 

Rodinné právo:

 • návrh na rozvod, zastúpenie v konaní o rozvod manželstva
 • spísanie dohody o vysporiadaní vzájomných majetkových práv manželov po rozvode
 • konanie o zverenie dieťaťa do starostlivosti a stanovenie výživného maloletých detí
 • úprava styku rodičov s deťmi
 • výživné plnoletých detí, vyživovacia povinnosť medzi manželmi
 • uznanie, či zapretie otcovstva

S kým môžete prísť do kontaktu?

test

JUDr. Jana Ondrášiková - advokát

Bernoláková 12

934 01 Levice

Telefón: +421 36 6317463

Mobilný telefón: 0903/ 752 415

Email: advokat@ondrasikova.sk

Čím sa zaoberáme?

advokat Levice, pravne služby, zastupovanie pred ustavnym sudom, rozvody, deti, vyživne, vymahania pohladavok,dražby, príprava zmlúv, osvojenie dieťaťa,

Kde nás nájdete?